Góra odpadów jest położona w pobliżu terenów europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 i Parku Narodowego Gór Stołowych. Hałda śmieci nie dość, że psuje krajobraz, to jest położona w pobliżu rzeki Ścinawki.

Spływające z nieczynnego od 2011 r. składowiska substancje, mogły być niebezpieczne dla środowiska - tłumaczy Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Rekultywacja ograniczyła przedostawanie się odcieków do wód gruntowych i emisję gazów do atmosfery m.in. metanu. Zakończono już wszystkie prace budowlane, pozostało tylko wysianie traw i zasadzenie krzewów oraz drzew. Łącznie w sezonie zazieleni się tam 372 rośliny.

Wykonane prace przez spółkę Radkowskie Usługi Komunalne to m.in.: odgazowanie składowiska, wykonanie warstw uszczelniających i odwadniających. Uporządkowano skarpy i wierzchowiny składowisk oraz uszczelniono je, zabezpieczając przed spływem wód opadowych. Wykonano warstwy odwadniające i nawieziono 2-metrową warstwę ziemi.

Wybudowano 9 studni odgazowujących, dzięki którym do minimum spadła możliwość zagrożenia wybuchem biogazu czyli mieszanki metanu i tlenu, która wydziela się ze składowiska.