Pracownia Komuny Paryskiej 45 jest przestrzenią dla działań artystycznych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalną społecznością a zaproszonymi artystami i animatorami. Podejmowane tu działania kulturalne mają na celu przede wszystkim integrację lokalnej społeczności, a w dłuższej perspektywie rewitalizację i zmianę oblicza całego Przedmieścia Oławskiego.

Pracownia jest otwarta dla mieszkańców w każdym wieku – dotychczas prowadzono tu zarówno zajęcia artystyczne dla najmłodszych, jak i programy aktywizacyjne dla seniorów, czy też wystawy, koncerty, pokazy filmowe i spotkania informacyjne dla wszystkich mieszkańców osiedla.

Celem działalności Pracowni jest bezpłatne upowszechnianie i przyciąganie mieszkańców do uczestnictwa w kulturze, a także organizacja wydarzeń kulturalnych i animacyjno-społecznych.

– Czekamy na zgłoszenia pomysłów, które zaangażują mieszkańców i wykorzystają potencjał Przedmieścia Oławskiego i wrocławian. Poszukujemy menedżerów z programem na działania w Pracowni od marca do grudnia 2018 roku – mówi Bartosz Zubik, koordynator konkursu.

Dzięki otwartej formule w konkursie mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego i innych części Wrocławia, jak i organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, czy też podmioty gospodarcze. Zwycięzcy na realizację swojego programu otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 35 tysięcy złotych brutto, do ich dyspozycji oddane zostanie wyposażenie techniczne Pracowni, zostaną także zwolnieni z opłat za czynsz i media. Poszukiwania nowego managera Pracowni potrwają do 10 lutego. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 20 lutego 2018 roku.