Do 28 kwietnia można składać wnioski z pomysłami na projekty społeczne, które mają pomóc mieszkańcom Dolnego Śląska z związku z pandemią COVID-19. Wszystkie działania musza być zgodne z rozporządzeniami rządowymi.

- To są przykład działania skierowane do seniorów i osób, które nie mogą wychodzić z domu, chociażby pomoc w dostarczaniu posiłków lub pomoc psychologiczna, ale także pomoc w systemie on-line dla młodzieży i dzieci - mówi Maria Mika, koordynatorka Dolnośląskich Małych Grantów.

Dofinansowanie od tysiąca do 5 tysięcy otrzyma aż 45 projektów. Tylko w pierwszym dniu rekrutacji wpłynęło ponad 20 wniosków. W tegorocznej edycji składa się je tylko i wyłącznie przez generator, nie ma wersji papierowej.

- Jeżeli okaże się, że zaplanowane dzisiaj w projekcie działania, mogą być troszkę inaczej realizowane w lipcu, bo będziemy mogli wyjść z domów i móc realizować chociaż część zadania, to będziemy elastycznie podchodzić do tego wątku i pozwolimy naszym pomysłodawcom realizować te działania na zewnątrz - dodaje Maria Mika, koordynatorka Dolnośląskich Małych Grantów.

- Chcemy, aby lokalne społeczności się zcalały, integrowały, funkcjonowały i aktywizowały. Dajemy im na to środki, oprócz środków finansowym, merytoryczne wsparcie przez cały okres trwania projektu - wyjaśnia Daria Sudoł, opiekun merytoryczny Dolnośląskich Małych Grantów.

Opiekunowie merytoryczni prowadzą projekt od początku do końca. Po zakończeniu naboru, wnioski będą rozpatrywane przez około dwa tygodnie.