- Projekt będziemy realizować z dziesięcioma partnerami -siedem powiatów i trzy gminy. Projekt jest wart 11,5 miliona złotych, wkład własny województwa to 1,7 miliona złotych - mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Pieniądze zostaną przekazane 53 placówkom z całego region, które wykorzystają je na zorganizowanie staży, praktyk zawodowych i egzaminów dla blisko 2300 uczniów z Dolnego Śląska.

- Chodzi nam o to, żeby na rynku pojawili się najlepsi fachowcy, to po okresie pandemii będzie szczególnie ważne - dodaje marszałek.

- Przede wszystkim to wsparcie odczują uczniowe, ale także pracodawcy. Wykorzystanie tych pieniędzy będzie wielopłaszczyznowe.  Nie tylko pomożemy uczniom, ale także całemu procesowi edukacji - podsumowuje Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. 

Projekt juz wystartował, a o jego realizacji będą decydowały poszczególne powiaty.