Ze względu na koronawirusa rekrutacja do szkół artystycznych w tym roku przebiega w nieco innej formie. 

W celu usprawnienia całego procesu rekrutacji i stresu z nim związanego zarówno dla kandydatów, jak i dla części administracyjnej uczelni, stworzyliśmy elektroniczna teczkę kandydata, którą kandydat otrzymuje po zakończeniu procesu rejestracji — wyjaśnia Marta Broughton, Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

W elektronicznej teczce kandydata maturzyści gromadzą komplet podpisanych, zeskanowanych i skompresowanych dokumentów rekrutacyjnych. Dzięki temu kandydaci nie muszą przychodzić na uczelnię osobiście.

Jest to o tyle funkcjonalne narzędzie, ponieważ przyszły student na każdym etapie rekrutacji ma dostęp do skrzynki i może sprawdzać, czy wszystkie dokumenty wymagane są zamieszczone na stronie — mówi Marta Broughton.

Wszystkie dokumenty kandydata przechodzą weryfikację formalną, po której normalnie następowałby egzamin wstępny. Ze względu na pandemię koronawirusa Akademia Muzyczna we Wrocławiu zdecydowała się na nietypową formę sprawdzenia zdolności artystycznych kandydatów.

Aplikanci powinni przysłać chociaż częściowo wszystkie utwory, które należy zagrać. Następnie komisja zbiera się wspólnie w jednym pomieszczeniu i razem ocenia nagrania kandydatów — tłumaczy Prof. Grzegorz Kurzyński, Rektor Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

Ci, którzy boją się o to, że jakość nagrania nie będzie wystarczająco dobra, nie muszą się dłużej martwić. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że takie sytuacje mogą zaistnieć, natomiast daliśmy duży wybór nośników, w jakich kandydaci mogą przesłać nagrania. Dodatkowo zawarliśmy klauzulę mówiąca o tym, że jakość nagrania nie będzie wpływać na ocenę — dodaje Prof. Grzegorz Kurzyński.

Rekrutacja na studia trwa. Wszyscy chętni, którzy chcą aplikować na Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, mają jeszcze czas na przesyłanie skanów dokumentów.