- Są ważne i ciekawe rozwiązania, które podpowiadamy innym i promujemy. Dlatego taka współpraca i ywmiana doświadczeń powoduje, że jesteśmy krok dalej i możemy lepiej zarządzać naszymi powiatami - mówi Roman Potocki, przewodniczący Konwentu Powiatów Wojewódźtwa Dolnośląskiego i Starosta Wrocławski.

Na zaproszenie przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego Romana Potockiego w spotkaniu wzięło udział 20 starostów, ale także Wojewoda i przedstawiciele kuratorium, policji i inspektoratu sanitarnego.

- My tutaj na dole wszyscy ze sobą współpracujemy. Zarówno z wujtami, burmistrzami, ale również między starostami, zawsze dokonujemy tych wspólnych dobrych wyborów, tak, aby te sprawy nas łączyły, a nie dzieliły - dodaje Jarosław Dudkowiak, członek Zarządu Związków Powiatów Polskich i Starosta Głogowski.

W całej Polsce notujemy tendencję wzrostową. Według przewidywać sytuacja może potrwać nawet do kilku tygodni. Potrzebne będą kolejne miejsca dla potencjalnych pacjentów. Starostowie mieli okazję omówić tę kwestię z Dolnośląskim Inspektorem Sanitarnym.

- Większość ma przygotowane miejsce. Myślę, że po tym spotkaniu pozostali również wezmą to do serca - mówi dr n. med. Jacek Klakocar, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Rozmawiano także o działaniach policji, która zajmuje się między innymi ochroną szpitali, a także sprawdzaniem osób, które podlegają kwarantannie.

- Jest to realizowane co najmniej w tryvbie jednego sprawdzenia na dobę. W trakcie spotkań, które poddane są kwarantannie, policjanci pytają, czy potrzebne jest wsparcie lub pomoc -  mówi mł. insp. Przemysław Kozioł, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.

Starostowie wraz z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty omówili także kwestię placówek edukacyjnych.

- Pojawiły się rozmaite pytania, co to znaczy, że nauczyciele pozostają w gotowości i czy mają obowiązek przybywać na terenie szkoły. Spieszę z odpowiedzią - nie muszą, a nawet jest to niewskazane - wyjaśna Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty.

Spotkanie było okazją do wypracowania wspólnych stanowisk oraz rozmowy o bieżących problemach związanych z koronawirusem.

Starostowie zaapelowali do wszystkich mieszkańców w województwie dolnośląskim, żeby w dużym stopniu ograniczyli wizyty w starostwach powiatowych - dodaje Roman Potocki, przewodniczący Konwentu Powiatów Wojewódźtwa Dolnośląskiego i Starosta Wrocławski.