Na terenie powiatu wrocławskiego działa 31 jednostek ochotniczej straży pożarnej. Do każdej z nich trafiła paczka. Jej zawartość to środki ochrony osobistej, które mają chronić strażaków ochotników.

Były tam rękawiczki, maski i przyłbice. Czekamy w tej chwili na kombinezony, które chcielibyśmy też dołożyć do tych paczek. Były także płyny do dezynfekcji i żele do rąk, bo po każdej akcji, kiedy strażacy wracają, powinni zdezynfekować swój pojazd i siebie samych - mówi Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

Większość jednostek  ochotniczej straży pożarnej z powiatu wrocławskiego znajdują się w systemie ratownictwa krajowe, więc oprócz pożarów, wyjeżdżają także do wypadków drogowych.

Wezwania mogą być w każdej chwili, także po każdej akcji musi być to wszystko odkażone, zdekontaminowane do następnych działań - zaznacza Roman Kasprowicz z OSP Siechnice.

Niestety, ale sprzęt będzie używany przez okres maksymalnie jednej akcji, to jest trzech do czterech godzin. Niestety te maseczki później muszą iść do utylizacji. Tak samo rękawiczki, też będą wykorzystywane przy wszelkiego rodzaju akcjach ratowniczych - dodaje Krzysztof Rokita z OSP Mietków. 

Sprzęt jest obecnie trudno dostępny, a musi być każdorazowo wymieniany, dlatego to dodatkowe sprawcie dla ochotniczych jednostek straży pożarnej. 

Zgodnie z zapisem ustawy to gminy odpowiadają za funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. To był taki gest, ukłon i podziękowanie dla strażaków ochotniczych za to, co na co dzień robią i czynia dla mieszkańców powiatu  ze strony Powiatowu Wrocławskiego - dodaje Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego.

 Ochotnicze jednostki straży pożarnej w czasie epidemii oprócz rutynowych działań, wspierają także policję i straż miejską.

Wspieramy w sytuacjach dekontaminacji, do takich potrzeb zostało przygotowane OSP Siechnice. Zamontowane zostały dysze do dekontaminacji i odkażania - wyjaśnia Roman Kasprowicz z OSP Siechnice.

Strażacy ochotnicy mają kontakt z różnymi osobami, dlatego ważne jest, aby byli dobrze zaopatrzeni i mogli chronić siebie i innych przed zarażeniem koronawirusem.