- Podsumowujemy działanie tarczy antykryzysowej na Dolnym Śląsku. Odwiedziłam kilka firm, aby zobaczyć, jak sobie radzą. Przekazaliśmy około 76 miliardów na ochronę miejsc pracy - mówi Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Minister Marlena Maląg podkreśla, że tarcza antykryzysowa, która ma przyczynić się do ochrony pracowników na ich stanowiskach bezpośrednio wpływa na jakość życia polskich rodzin. 

- Co jest budujące, to fakt, że w tych przedsiębiorstwach nie zostali zwolnieni pracownicy. Dodatkowo zostali zapewnieni, że nie muszą się martwic o zwolnienia, bo inwestycja w kapitał ludzki jest najważniejsza  - dodaje minister.

Po wizycie w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy Wojewoda przyznaje, że jeśli chodzi o bezrobocie, to jego wzrost,  mimo pandemii, może okazać się minimalny.

- Jest bardzo duża szansa, że ten wzrost bezrobocia na Dolnym śląsku będzie minimalny - przyznaje Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski. 

Oprócz weryfikacji wpływu tarczy antykryzysowej, Minister Maląg wraz z Wojewodą podpisali umowę, dzięki której do dzieci z rodzin zastępczych trafi sprzęt elekroniczny, który pozwoli im kontynuować edukację. 

- Próbujemy wyrównywać szanse wszystkich dzieci. Taka sama intencja przyświecała przy tworzeniu programu 500+. To jest dla mnie kontynuacja tego sposobu myślenia - tłumaczy wojewoda.

- Kompleksowe działania w tym trudnym czasie maja przede wszystkim chronić miejsca pracy, chronić nasze rodziny i możliwie jak najlepiej przejść ten trudny okres - podsumowuje minister.  

Rząd w 2020 roku przeznaczy pieniądze  dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także dodatkowe środki w ramach opieki wytchnieniowej.