Miejsce to wymaga dbałości i uporządkowania w kontekście historycznym i krajobrazowym a zatem pewnego uporządkowania przestrzeni publicznej, także w zakresie reklam, działalności usługowej i handlu detalicznego. Pomocna w tym jest wypracowana także przy współudziale przedstawicieli straży miejskiej uchwała nr LVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”.

Tylko w 2016 roku strażnicy nałożyli 517 mandatów osobom nieprzestrzegającym postanowień uchwały i skierowali 15 wniosków o ukaranie do Sądu. W bieżącym roku strażnicy ukarali 199 osób oraz skierowali 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

3 czerwca 2017 r., weszła w życie podjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała nr XXXII/686/16 z dnia 24 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nrLVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r.Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” – dodająca nowe przepisy, między innymi:

  • „Zakazuje się działalności handlowej lub usługowej polegającej na nagabywaniu osób przebywających na obszarze parku kulturowego, a także polegającego na nagabywaniu powiadamiania o towarach, usługach lub imprezach.”
  • W lokalu, w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, oraz w lokalu wykorzystywanym przez przedsiębiorcę do organizacji imprezy, zakazuje się prowadzenia działalności usługowej o charakterze erotycznym.
  • „W odniesieniu do sklepów z artykułami erotycznymi nie dopuszcza się stosowania oświetlanych i podświetlanych szyldów, w tym podświetlanych kasetonów i neonów.”

- Prosimy o reakcję wszystkie osoby które na terenie parku kulturowego były nagabywane o niezwłoczne zgłaszanie takiego faktu strażnikom miejskim - apelują wrocławscy strażnicy miejscy.

Działanie klubów (lokali) w których zachodzi domniemanie, że jest prowadzona działalność usługowa o charakterze erotycznym, zostanie skontrolowana we wszystkich aspektach będących w zakresie kompetencyjnym straży miejskiej. Wobec osób naruszających obowiązujące przepisy, zostaną podjęte adekwatne czynności (mandaty, wnioski o ukaranie do sądu) oraz przekazanie informacji organom, służbom i instytucjom w zakresie będącym poza kompetencjami straży miejskiej.