Obecnie we Wrocławiu znajdują się cztery takie toalety. Pierwsza pojawiła się w Parku Wschodnim. W poprzednim roku z WBO sfinansowano nowsze modele sanitarialne w Parku Klecińskim, na Polanie Karłowickiej oraz Górce Skarbowców. 

Automatyka toalety, czyli para pod ciśnieniem dba, żeby było miejsce było czyste, zdezynfekowane i gotowe do użytku dla następnych osób - mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Toalety są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także przyjazne dla rodziców z dzieckiem. Są też bezpłatne i bezobsługowe oraz na stałe podłączone do źródła wody i kanalizacji.

Pomysł powstał z potrzeby. Każdy z nas chodzi do parku czy po ulicy i czasami zwyczajnie brakuje toalet - dodaje Maciej Matyka, lider projektu WBO, w ramach którego powstały toalety.

Dzięki pomysłom wrocławian w tym roku powstaną toalety w trzech kolejnych miejscach, czyli parkach Zachodnim, Szczytnickim i Skowronim. Mieszkańcy uważają, że to bardzo dobry pomysł, dzięki czemu można skorzystać z toalety i zadbać o czystość wokół. 

Na realizację projektów z 2017 i 2018 roku przeznaczono łącznie 2 miliony złotych.