Seniorzy dostali już pierwsze emerytury dodatkowe na konta. Na Dolnym Śląsku ponad 600 tys. emerytów i rencistów dostanie te świadczenia.

Dotyczy to tych osób, które na ostatni dzień marca miały ustalone prawo zarówno do emerytury, jak i renty.

ZUS teraz w tej trudnej sytuacji związanej z koronawirusem zachęca do kontaktu w razie problemów telefonicznie lub za pomocą internetu.