Grający pierwsze skrzypce spotkali się w Narodowym Forum Muzyki. Dodajmy, tym razem chodzi o pierwsze skrzypce w dziedzinie sprawowania władzy w samorządach. Okazją stał się tegoroczny, VIII już dwudniowy Kongres Regionów. Czemu impreza ta ściągnęła samorządowców z całej Polski do Wrocławia - w materiale Mariana Maciejewskiego.