Restauracje, których właścicielami są Wietnamczycy już pomagają szpitalom na Dolnym Śląsku i gotują posiłki.

Zapotrzebowanie jest bardzo duże, a szpitale zgłaszają się i proszą o pomoc. Pan Kim prosi o odzew, aby grupa mogła pomagać bardziej.

Razem możemy pomóc bardziej, a grupa Wietnamczycy w Polsce jest otwarta i bardzo chcę gotować dla polskiej służby zdrowia.