- Nie ma powodów do obaw. Ciągłość dostaw wody jest zabezpieczona, także uspokajamy mieszkańców i gwarantujemy, że tej wody nie zabraknie - mówi Piotr Błachut z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Jak pokreśla Światowa Organizacja Zdrowia WHO wodociągi nie są środowiskiem, w którym wirus może się rozprzestrzeniać. Woda produkowana przez MPWiK Wrocław spełnia wszystkie regorystyczne normy europejskie, również te dotyczące jakości wody zdatnej do picia przez ludzi.

- MWPiK Wrocław w produkcji wody wykorzystuje związki chloru. Są to dokładnie chlor i dwutlenek chloru, których zadaniem jest unieszkodliwiać jest wszelkiego rodzaju wirusy i bakterie - dodaje Piotr Błachut z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Ilość chloru zawarta w wodzie jest nieszkodliwa dla zdrowia i praktycznie niewyczuwalna. Kontrola jakości rozpoczyna się podczas pobierania surowca, a następnie badana jest na poszczególnych etapach produkcji.

- Woda sprawdzana jest także w sieci wodociągowej i fakt, że produkt, który dostarczamy mieszkańcom Wrocławia jest w pełni dla nich bezpieczny potwierdzają niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego - tłumaczy Piotr Bacahut z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Sieć miejskich wodociągów jest szczelna, a wirusy nie mają możliwości przedostać się do wody nawet w przypadku ewentualnej awarii.

- Kiedy fragment sieci jest wyłączany z eksploatacji, przed ponownym użyciem, cały odcinek jest dokładnie płukany i dezynfekowany - wyjaśnia Piotr Błachut z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

MPWiK na stronie internerowej z wyprzedzeniem informuje o wykonywanych pracach. W przypadku pytań pod numerem 994 można skorzystać również z pomocy pogotowania wodociągowego.