Różnorodność jest wartością współczesnego społeczeństwa. Jej podstawę stanowi równe traktowanie wszystkich osób bez względu na płeć, wiek, rasę, wiarę, przynależność związkową i inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne. Reguluje to Karta Różnorodności. Dziś jej sygnatariuszem został Urząd Miejski Wrocławia - o szczegółach w materiale Mariana Maciejewskiego.