Termin składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

Do rekrutacji przedszkolnej przystąpić mogą dzieci urodzone w latach 2014-2017. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, który zostanie uruchomiony 20 marca o godzinie 12:00. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, liczy się to, aby dokumenty dostarczyć do przedszkola w ciągu 5 wskazanych dni.

-Ważne jest aby między 20 a 25 marca zarejestrować się w systemie na stronie internetowej rekrutacje.edu.wroclaw.pl, wypełnić wniosek, wydrukować go a następnie dostarczyć do placówki pierwszego wyboru z wymaganymi dokumentami- wyjaśnia Maja Wysocka z Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia. 

W systemie można wybrać 3 placówki zaznaczając placówkę pierwszego wyboru. Rodzice zamieszkujący wraz z dziećmi na terenie Wrocławia mogą wybrać dowolne przedszkole niezależnie od dzielnicy w jakiej mieszkają. Jeżeli jednak dziecku nie uda się dostać do placówki pierwszego wyboru rodzice będą mieli szanse złożyć wniosek po raz drugi. 

-Jeżeli komuś się nie uda w pierwszym etapie dostać do wybranej placówki, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej w drugiej połowie czerwca również za pomocą systemu elektronicznego- dodaje Maja Wysocka. 

 

Komisje rekrutacyjne w placówkach przedszkolnych 

Każde przedszkole powołuje swoją komisję rekrutacyjną, która zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi ze składaniem wniosków przez rodziców. 

-Do zadań komisji rekrutacyjnej należy przyjmowanie składanie wniosków, weryfikacja spełniania przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Ponadto komisja ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, a następnie kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola- tłumaczy Bożena Rakowiecka, przewodnicząca komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu nr 88 we Wrocławiu. 

A gdzie swoje kroki mają skierować rodzice po wypełnieniu wniosku o przyjęcie do wybranego przedszkola?

-Rodzic zgłaszający się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji zostanie skierowany do miejsca, w którym członek komisji rekrutacyjnej lub dyrektor placówki przyjmie i sprawdzi składaną dokumentację- dodaje Bożena Rakowiecka.

 

W rekrutacji zostaną wystawione miejsca ze 109 przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto oraz z 23 przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty co jest nowością w stosunku do roku ubiegłego. 

23 kwietnia w przedszkolach zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych do placówki, a 4 maja listy kandydatów przyjętych.