W poniedziałek w Ogrodzie Staromiejskim podsumujemy tegoroczną edycję, podczas uroczystej gali finałowej. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00 radosnym przemarszem Ekoludków. Później na scenie zaprezentują się zespoły dziecięce. W ogrodzie pojawią się stoiska ekologiczne i wystawa plenerowa, odbędą się warsztaty przyrodnicze, nie zabraknie zabaw i konkursów dla najmłodszych.

W bieżącej edycji projektu hasło przewodnie brzmiało: „Jak racjonalnie i rozsądnie zagospodarowywać odpady”. Jej celem było uświadomienie dzieciom i młodzieży problemu nadmiernej ilości odpadów. Uczyliśmy, jak umiejętnie segregować odpady, zachęcaliśmy do ponownego wykorzystanie surowców wtórnych. Kształtowaliśmy postawę ekologiczną, wskazując na mądre i rozsądna działania na rzecz ochrony środowiska. W tym roku w projekcie udział wzięło 50 wrocławskich placówek oświatowych.

Realizacja zadań była możliwa dzięki wsparciu i zaangażowaniu instytucji i partnerów projektu:  Ekosystemu, Straży Miejskiej, Fundacji Reckal oraz Grupie Ratownictwa Medycznego PCK.