- Dolnośląska Organizacja Turystyczna zajmuje się promowanie i wizerunkiem Dolnego Śląska wśród turystów, więc z jednej strony my, dzięki temu, mamy kontakt z biznesem turystycznym, mamy wsparcie różnego typu pracowników biznesu turystycznego, ekspertów - mówi dr Izabela Gruszka, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji WSH.

A z drugiej strony, dzięki Wyższej Szkole Handlowej Dolnośląska Organizacja Turystyczna ma zaplecze naukowe.

- Wyższa Szkoła Handlowa jest naszym partnerem naukowym od wielu lat, bardzo miło nam się współpracuje i często wspieramy się merytorycznie przy promocji turystki - podkreślał Jakub Feiga, Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Wyższa Szkoła Handlowa była współorganizatorem konferencji z okazji 20-lecia Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, gdzie zostało pokazane to, jak ta organizacja działała w ostatnich latach.

- Członkowie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej mogą być dumni z tego, czego dokonali, bo organizacja może zaliczyć ten czas do udanych - mówi Paweł Wybierała, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Dzięki takiej możliwości i współpracy studenci mogą się nauczyć czegoś za darmo, a także odbyć praktyki w różnych organizacjach turystycznych.

- Dla studentów, to jest ten wymiar praktyczny nauki. Żacy mają kontakt z biznesem turystycznym, widzą co się dzieję, mogą również śledzić trendy - dodaje dr Izabela Gruszka, kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji WSH.

Na konferencje online zostali zaproszeni międzynarodowi goście - profesor Tamara Ratz, która opowiedziała, jak Węgrzy współpracują z branżą turystyczną, aby promować kraj.

- Taka broszura daje różne możliwości odwiedzającym na to, co powinni zobaczyć i nie są to najbardziej popularne miejsca w Budapeszcie - mówi prof. Tamara Ratz, Kodolányi János University.

Wyższa Szkoła Handlowa tworzy także wraz z DOT-em projekty naukowe między innymi analizę potrzeb szkoleniowych w branży turystycznej na Dolnym Śląsku. WSH ma także już kolejne pomysły na badania i projekty.