1. Czy firmy, które rozpoczęły działalność już po wybuchu pandemii mogą skorzystać ze zmian, które teraz wprowadza BGK?

- Ta pomoc jest dla firm, które już wcześniej funkcjonowały i ze względu na sytuację, znalazły się w trudnym położeniu, jednak miały uregulowane wszelkie zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u - mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK.

2. Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i skorzystał z pożyczki unijnej na rozwój firmy, teraz stracił płynność i wiele zleceń. Czy będzie mógł starać się o umorzenie części takiej pożyczki?

- Mamy wakacje kredytowe, wydłużenie okresu karencji oraz zmniejszenie oprocentowania. Natomiast umorzeń ze względu na trudności pośrednicy finansowi dokonywać nie mogą i to wynika z zapisu na poziomie europejskim - tłumaczy Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

3. Czy zmiany w ofertach BGK dotyczą także fundacji i organizacji pozarządowych?

- Nie wykluczamy żadnej branży. Cały zakres gospodarki jest pokryty zmianami - dodaje Robert Kasprzak, dyrektor zarządzający pionem zarządzania produktami BGK.

4. Jeśli zainteresowanie będzie wzrastać, to czy BGK będzie zwiększało pule pieniędzy w ramach wsparcia tarczy antykryzysowej? 

- Jeśli będzie taka potrzeba i o ile trzeba ją zwiększyć, będziemy się na bieżąco zastanawiać - podsumowuje prezes BGK.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie  BGK lub dzwoniąc na infolinię - 801 598 888.