Obecny budynek powstał na pozostałościach mieszczącego się tam akademika dla kleryków, który wybudowany był 1725 r. Przy współpracy z konserwatorem zabytków zachowano charakter oryginalnych piwnic. 

Archidiecezja chwali się przede wszystkim swoimi zbiorami ksiąg.Do specjalnie zaprojektowanych pomieszczeń przenoszone są historyczne inkunabuły. Najstarszy pochodzi z początku XVI w. 

Pomieszczenia nazywane są sarkofagami i są bez okien. Zamontowany jest tam specjalny układ gaśniczy, utrzymywana odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza mają utrzymywać zbiór w dobrej kondycji. 

Biblioteka przewiduje możliwość korzystania z zapisów nawet najstarszych ksiąg, ale pod specjalnym nadzorem. Wiele ksiąg jest już zdigitalizowanych i dostępnych internetowo, a te najciekawsze okazy jak Księgi Henrykowskie będą umieszczone w strefie muzealnej. 

Budynek w krajobrazie Starego Miasta wyróżnia się swoją barwą. Celowo zaprojektowano go w barwie białej by na tle historycznej zabudowy zaznaczał, że jest tu nowy. Biblioteka ma być otwarta dla wszystkich moli książkowych, ale też dla turystów. Od strony Odry ma powstać kawiarnia i przystań.