Celem wystawy jest przybliżenie tematu autyzmu.  Autorzy pokażą emocje i zachowania dzieci, a także ich fascynację zjawiskami, które zwykle są niedostrzegane.  To także zobrazowanie inności, jako równoprawnego przeżywania świata i siebie. 
 
Każde zdjęcie opatrzone jest dwoma opisami. Specjalistycznym, określającym i wyjaśniającym zachowania dzieci i poetyckim oddającym niezwykłość i nieprzewidywalność świata, widzianego ich oczami. Projekt ze względu na podjęty temat jest poruszający i piękny wizualnie. 

Zdjęcia: 
Sylwia Bukowicka – fotografka i podróżniczka. Znana polska himalaistka.

Wiersze:  
Iga Zakrzewska-Morawek, autorka książki „Świat według Żunia”. 
Mama chłopca z achondroplazją i autyzmem.

Pomysł, opis, opieka merytoryczna:        
Joanna Parczewska – neurologopeda 
Anna Awdziewicz – psycholog. 

Oprawa graficzna:
artyści Joanna Kaucz i Michał Pietrzak 

Wrocławska Fundacja dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Rozwojowymi „Łatwo Powiedzieć” działa na rzecz dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi we Wrocławiu przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem „Łatwo Powiedzieć”, na terenie którego zostały zrealizowane zdjęcia.