Pierwsze konsultacje społeczne inaugurujące drugą edycję regionalnego budżetu sportowo-turystycznego „Aktywny Dolny Śląsk” rozpoczną się we wtorek, 18.04 o godz. 13.00 na Stadionie Miejskim we Wrocławiu. 

Przypomnijmy, że dzięki budżetowi sportowo-turystycznemu dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu społecznych inicjatyw z zakresu upowszechniania sportu, turystyki i promowania walorów turystycznych naszego regionu. W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymało 18 projektów na kwotę 600 tys. zł.