Mieszkańcy mieli okazję przedstawić swoje stanowisko dzięki inicjatywie Wiesława Zająca, wicestarosty i członka zarządu, do którego początkowo zwrócili się z problemem.

Spotkanie odbyło się z tego względu, że narasta zły nastrój społeczny w gminie Długołęka. Żeby mieć obraz rzeczywistych rzeczy, które się tam wydarzają w gminie, zostało zorganizowane to spotkanie, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, a Starosta obiektywnie przyjrzeć się sytuacji - mówi Wiesław Zając, radny Powiatu Wrocławskiego i członek zarządu.

Usłyszeliśmy ważne dla nas informacje ze strony Powiatu, że wspierają nas w naszych działania. Liczymy, że współpraca mieszkańcy-powiat będzie dalej działała. Jest to o tyle istotne, że Powiat wiele dobrej pracy wykonał na terenie naszej gminy - zaznacza Przemysław Poroszewski, radny gminy Długołęka.

Problemem są plany budowy zakładu prztwarzania zużytego sprzętu elektronicznego w Łosicach, a także składowisk odpadów w miejscowościach Borowa i Byków. Mieszkańcy przedstawili swoje obawy dotyczące między innymi skażenia środowiska oraz negatywnego wpływu inwestycji na otoczenie.

Powoduje to bardzo duże obawy mieszkańców pod względem transportu, ponieważ drogi powiatowe prowadzące do tego miejsca nie są przystosowane, aby te samochody bezpiecznie tam dojechały. Sam inwestor przewiduje transport, który by dojeżdzał lub odbierał te przetworzone odpady co cztery minuty - wyjaśnia Arkadiusz Szydełko, radny gminy Długołęka.

Spotkanie miało przybliżyć zarządowi sytuację w gminie Długołęka oraz opinie mieszkańców.

Będziemy obserwować sytuację, jak ona się będzie rozwijać. Na pewno możemy powiedzieć jedno, że nie chcielibyśmy tutaj dzisiaj rozstrzygać, która ze stron ma racje, a która nie, bo nie temu służyło to spotkanie. Nie jesteśmy powiatem, który musi za wszelką cenę sprowadzać na teren swojego powiatu, choćby ze względu na dochody, inwestycji, które miałyby zagrażać społeczeństwu. Nie oceniamy w tej chwili tego wydarzenia, bo na te oceny jeszcze przyjdzie czas - dodaje Wiesław Zając, radny Powiatu Wrocławskiego i członek zarządu.

Zarząd Powiatu Wrocławiego zapoznał się ze stanowiskiem mieszkańców gminy Długołęka. Na razie będzie monitorował sytuację, bowiem wójt gminy nie wydał jeszcze decyzji środowiskowej.