Śmieci są nieodłącznym śladem każdego człowieka. Produkujemy je wszyscy. Według wyliczeń ekonomistów bogatsze społeczeństwo produkuje więcej śmieci. Czy jest inna droga?

Im więcej jest kupowane tym więcej odpadów. Za wywóz odpadów też trzeba zapłacić. Ekonimiści mówią o 2% wzroście ilości śmieci przy 1% wzroście PKB. Te odpady gdzieś będą przechowywane bo ich recykling wiąże się z dużymi kosztami. 

Ekolodzy biją na alarm. Państwo problem zauważa i kosztami za wywóz śmieci obciąża samorządy, a konsumenci muszą płacić. Płacić za sam produkt, opakowanie i jego wywiezienie przez śmieciarkę.

Własne pudełka jeśli nie zmniejszą kosztów to na pewno pozwolą rzadziej wynosić śmieci.