Do 22 listopada mieszkańcy mogą składać uwagi dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Sugestiami dotyczącymi tego, w jakim kierunku powinno podążać miasto - można podzielić się z urzędnikami w Biurze Rozwoju Wrocławia, bądź przesłać je do magistratu drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Więcej na temat projektu Studium, w materiale Piotra Błachuta.