ul.Jaworowa - zakaz parkowania - Na 16 sierpnia zaplanowano renowację oznakowania poziomego dlatego w tym dniu na ulicy Jaworowej obowiązuje zakaz postoju. Znaki informujące o ograniczeniach w parkowaniu zostały ustawione w terenie już 7 sierpnia.

ul. Powstańców Śląskich - zakaz parkowania na wysokości nr 62 - W związku z planowanym na 16 sierpnia wykonaniem dwóch kopert dla niepełnosprawnych na wysokości nr 62 przez cały dzień obowiązuje w tym miejscu zakaz parkowania.

ul. Muchoborska - włączenie do strefy 30 - z dniem 17 sierpnia br. ulica Muchoborska zostaje objęta strefą ruchu uspokojonego, co oznacza że maksymalna dopuszczalna prędkość z jaką można się po niej poruszać wynosi 30 km/h a skrzyżowania ze wszystkimi przecznicami (Duńska i Traktatowa) stają się równorzędne (zasada prawej ręki).