Na Dolnym Śląsku program cieszy się sporym zainteresowaniem. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił dotychczas dofinansowania na kwotę ponad 117 milionów złotych. Na portalu dla beneficjenta zarejestrowało się około 13 tysięcy osób.

85 milionów to wnioski dotacyjne, a 32 miliony to wnioski pożyczkowe. W tej chwili podpisaliśmy umowy na ponad 55 milionów złotych, a 30 milionów jest już docelowo na kontach beneficjentów - mówi Bartłomiej Wiązkowski, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Program został dodatkowo uproszczony jeśli chodzi o procedury wnioskowania. Teraz pracownicy mają 30 dni kalendarzowych na rozpoznanie, a nie 90 jak wcześniej. Zniesiono także progi dochodowe, więc każdy z beneficjentów otrzyma taką samą kwotę 20 tysięcy złotych.

Większość spraw, które poprzednio trzeba było podawać w formie zaświadczeń, certyfikatów lub atestów, w tej chwili tak naprawdę uprościliśmy na tyle, że beneficjent składa tylko i wyłącznie oświadczenia - zaznacza Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dodatkowo, jeśli ktoś chce zainstalować fotowoltaikę w ramach programu „Mój prąd” nie musi składać dwóch oddzielnych wniosków i może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Oba programy mają zlikwidować niską emisję, którą wytwarzają niskie kominy głównie z domów jednorodzinnych.

To on produkuje niską emisję. To on zanieczyszcza i to on powoduje, że mamy w obecnej chwili do czynienia ze zjawiskiem smogu. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, samochody to jest jednak mimo wszystko mniejsza część tego miksu, który powoduje, że szczególnie w zimie mamy smog - dodaje Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program został rozpisany na 10 lat. Wnioski można składać poprzez odpowiedni portal na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale należy je również wysłać pocztą.

Niedługo ruszy też na platformie gov.pl możliwość składania wniosków w formie elektronicznej, internetowej przy użyciu profilu zaufanego z wykorzystaniem bankowości elektronicznej - mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Podpisaliśmy również z 30 gminami umowę o współpracę, gdzie otworzono punkty obslugi Czystego Powietrza - dodaje Bartłomiej Wiązkowski, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.