Wszystkie linie tramwajowe i autobusowe będą kursowały wg roboczych rozkładów jazdy. Linie autobusowe 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały według feryjnych rozkładów jazdy. Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii 133.