Na system gwarancji, który jest częścią wsparcia tarczy antykryzysowej składa się kilka produktów. Pierwszym z nich jest powszechna gwarancja de minimis, która na polskim rynku pojawił się w marcu 2013 roku. W obecnej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził wiele zmian, które mają pomóc przedsiębiorcom.

- Dotychczas gwarancja de minimis zabezpieczała 60% kredytu, teraz jest to 80% - mówi Ewa Nowak-Iskra z Banku Gospodarstwa Krajowego.

- Oprócz tego, że zwiększyliśmy to zabezpieczenie, to chcemy aby ta oferta była bezpłatna i aktualna do końca tego roku. Dodatkowo wydłużyliśmy okres gwarancji dla kredytów obrotowych i odnawialnych do 39 miesięcy – dodaje Piotr Natkański, dyrektor ds. sprzedaży Departamentu Gwarancji i Poręczy BGK

 O gwarancje de minimis mogą ubiegać się wszelkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Czyli takie, których liczba pracowników nie przekracza 250 osób, a roczny obród 50 milionów euro. Do systemu gwarancji BGK można zaliczyć także gwarancję Biznesmax.

- Chcemy, aby dzięki tej gwarancji przedsiębiorcy  innowacyjni i efektywni ekologicznie mieli ułatwiony dostęp  nie tylko do finansowania inwestycyjnego, ale także mogli zachować płynność  - wyjaśnia dyrektor.

W zakresie gwarancji Biznesmax, Bank Gospodarstwa Krajowego także przewidział wiele modyfikacji, których głównym celem jest pomoc w dalszym rozwój inwestycji. Oprócz istniejących już wcześniej gwarancji de minimis i biznesmax, BGK powołało zupełnie nowy produkt - Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Ten jako pierwszy odpowie na potrzeby średnich i dużych firm, niezależnie od branż. Maksymalna wartość jednostkowej gwarancji to 200 milionów złotych.

- Ta gwarancja obejmuje 80-procentowe zabezpieczenie spłaty kredytu na 27 miesięcy, ma także atrakcyjną stawkę prowizyjną. Wszelkie informacje są na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej – podsumowuje dyrektor.

Termin wprowadzenia poszczególnych rozwiązań z pakietu pomocowego jest między innymi uzależniony od przeprowadzenia zmian ustawowych.