to pieniądze z puli 6 miliardów złotych, które rząd przeznaczył na pomoc gminom i powiatom. O Funduszu Inwestycji Samorządowych mówi w Rozmowie Echo24 Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski.