Jednym z najważniejszych punków promocji Dolnego Śląska na EXPO w Kazachstanie był organizowany 5 września przez DAWG Dzień Gospodarczy Województwa Dolnośląskiego oraz Forum Polska-Kazachstan, podczas którego prezentowane były możliwości inwestycyjne i eksportowe województwa. Jego idea to budowanie rozpoznawalności i wzmacnianie wizerunku regionalnej gospodarki i marki Dolny Śląsk szczególnie na azjatyckich rynkach- jednych z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu.