Światowej sławy chirurg dr Adam Domanasiewicz opowiada w rozmowie z Tomaszem Pajączkiem, dlaczego cały zespół chirurgów ze szpitala przy ul. Borowskiej zwolnił się z pracy, na jakich zasadach zespół operuje teraz w szpitalu przy ul. Kamieńskiego i jakie wyzwania stawia sobie w najbliższych miesiącach.