Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego Olga Сhrebor

Вроцлав відкритий до співпраці з українською діаспорою. В місті живе та працює понад 100 000 мігрантів, всі вони час від часу потребують підтримки та допомоги. У зв*язку з цим минулого року було призначено Уповноваженого мера Вроцлава з питань мешканців українського походження. Нею сталаОльга Хребор.

Wrocław jest otwarty na współpracę ze społecznością ukraińską. W mieście mieszka i pracuje ponad 100 000 migrantów, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. W ubiegłym roku powołano powołana Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego. Funkcję tę objęła Olga Сhrebor.

Одне з головних завдань Ольги Хребор - допомогти українським мігрантам адаптуватися на новомумісцінаприкладвивчати польську мовузайматєся також офіційними питаннями та соціально-культурною діяльністю

Jednym z głównych zadań pełnomocnika Olgi Chrebor jest pomoc ukraińskim migrantom w odnalezieniu się w nowym miejscu zamieszkania np. w nauce języka polskiego, załatwieniu spraw urzędowych oraz działalność społeczno-kulturowa.

- Nie zależy czy to są obywatele Ukrainy, którzy niedawno przyjechali do Wrocławia czy to są Ukraińcy, którzy mieszkają tutaj od lat” „Ja zajmuję się głównie diagnozą sytuacji we współpracy z dyplomacją polską ukraińską, z innymi organami samorządu. Na tej podstawie mogę wspierać obywateli, szukając systemowych rozwiązań.- mówi Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego Olga Сhrebor.

Не має значеннячи це громадяни Україниякі нещодавно приїхали до Вроцлавачи це українціякі тутпрожили роками" "В основному я займаюся діагностикою ситуації у співпраці з польсько-українськоюдипломатією та з іншими органами місцевого самоврядуванняНа цій основі я можу підтримати громадян, шукаючи системні рішення.- говорить Уповноважена мера Вроцлава з питань мешканців українського походження Ольга Хребор.

W ciągu roku Oldze Hrebor udało się założyć punkty informacyjne WroMigrant, które zapewniają pomoc informacyjną, psychologiczną i edukacyjną. Dużym krokiem było wsparcie w rozwoju edukacji dzieci migrantów.

За рік на свої посадіОльзі Хребор вдалося заснувати інформаційні пункти «WroMigrant», якізаймаються наданням інформаційноїпсихологічної та освітньої допомогиОкрім цього зробити великий крок у розвитку освіти для дітей-мігрантів

- Udało się nam przez te pierwsze pół roku 2020 roku przeszkolić niezwykłą grupę młodych ludzi, też w dużej mierze migrantów” „Wspierania zarówno szkół, jak i dzieci, jak i pedagogów w tym procesie nauczania.- mówi Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego Olga Сhrebor.

У першій половині 2020 року нам вдалося вивчити надзвичайну групу молодих людейвключаючивелику кількість мігрантів""Підтримка шкіла також дітей та вихователів у цьому навчальномупроцесі.- говорить Уповноважена мера Вроцлава з питань мешканців українського походження ОльгаХребор.

Зараз Ольга Хребор разом із командою працюють над створенням літературного проекту «Польсько-Українська Бібліотека».

Teraz Olga Chrebor i jej zespół pracują nad projektem literackim „Biblioteka polsko-ukraińska”.

- To będzie wydarzenie o charakterze literackim, spotkanie intelektualistów, dziennikarzy i ekspertów z różnych dziedzin” „Mogę tylko powiedzieć, że w związku z obostrzeniami, epidemią, bardzo żałujemy, nie będzie się odbywało w takim rzeczywistym personalnym kontakcie, tylko w sieci wirtualnym - mówi Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego Olga Сhrebor.

Це буде літературна подіязустріч інтелектуалівжурналістів та експертів з різних галузей" "Я можулише сказатищо через обмеженняепідеміюми дуже шкодуємо про тещо вона не відбудетьсяне вреальному життіа лише у віртуальній мережі. - говорить Уповноважена мера Вроцлава з питаньмешканців українського походження Ольга Хребор.

Представник міського голови Вроцлава з питань мешканців українського походження, приймає щосереди. Домовитись про зустріч або попросити поради можна написавши на електронну поштою: pelnomocnikua@um.wroc.pl

Pełnomocnika Prezydenta Wrocławia ds. Mieszkańców Pochodzenia Ukraińskiego Olga Cherebor przyjmuje w środy. Można umówić się na spotkanie lub zapytać o poradę drogą mailową pisząc na adres: pelnomocnikua@um.wroc.pl

 

Wrocławskie wakacje

 

StandUp Літо - час канікул та відпусток. Куди варто поїхати та які місця відвідати, не виїжджаючи далеко за місто. Куди віддати свою малечу аби друга половина пройшла весело та головне з користю? Вроцлав приховав в собі багато цікавинок.

Lato to długo wyczekiwany czas wakacji. Dokąd warto pójść oraz jakie miejsca zobaczyć nie wyjeżdżając za miasto? Dokąd wysłać dziecko, aby lato minęło ciekawie i co najważniejsze z korzyścią? Wrocław kusi kryje w sobie wiele ciekawostek.

Вроцлав – це гарне місто для відпочинку, вважає українка Катерина Рябкова. Окрім зоопарку, аквапарку у місті є багато скверів та парків, де можна посидіти цілою родиною. Для батьків з дітьми радить відвідати Острів Тумський, акванаріум та музичний фонтан.

Wrocław to jest ciekawe miasto w czasie wakacji - mówi Ukrainka Kateryna Riabkova. Oprócz zoo, parku wodnego w mieście znajduje się wiele parków i ogrodów, w których można dobrze spędzić czas z całą rodziną. Rodzicom z dziećmi, Kateryna poleca, odwiedzenie Wyspy Tamka, Afrykarium i muzycznej fontanny.

Також у Вроцлаві нам вже який рік поспіль не набридає Вроцлавський танцюючий фонтан, там кожен час гра різна музика Поп, Джаз, Класика. Дитині дуже подобається ввечері, коли вмикається світло. Там же поруч з Вроцлавським фонтаном – Японський сад, якщо діти люблять природу, є ще Ботанічний сад. Велосипеди, самокати, літо - це рух, свіже повітря. – говорить українка Катерна Рябкова.

- Od wielu lat lubimy odwiedzać Wrocławską Fontannę Tańca, co godzinę gra tam różna muzyka - Pop, Jazz oraz muzyka klasyczna. Dziecko lubi odwiedzać fontannę wieczorem, kiedy światła są włączone. Obok Fontanny Wrocławskiej znajduje się Ogród Japoński, a jeśli dzieci kochają przyrodę, jest też Ogród Botaniczny. Rowery, skutery, lato to ruch, świeże powietrze. – mówi Ukrainka Kateryna Riabkova

Родина Подолян також вважаютьліто – час для активного відпочинкуРазом з дітьми люблятьвідвідувати різні цікаві місцяВ своїй родині мають кілька варіантів подорожей.

Zdaniem rodziny Podolan, lato to też czas dla aktywnego odpoczynku. Razem z dziećmi lubią odwiedzać ciekawie miejsca. W swojej rodzinie stawiają kilka wariantów podroży.

Наприклад коли я беру тільки сина і ми йдемо з наметом і портфелем в потаємне місцеде зустрічаємосхід сонцяа вночі слухаємо диких звірів і птахів або наприклад з донькою їдемо на озеракатаємось насапах і пізніше смажемо щось смачненьке н вогнищі і ночуємо в машині. – говорить блогер Олександр Подолян

- Na przykład, kiedy biorę tylko syna i idziemy z namiotem i plecakiem do tajnego miejsca, w którym spotykamy wschód słońca, a nocą słuchamy dzikich zwierząt i ptaków lub np. Idziemy z córką do jeziora, jeździmy na motykach, a później smażymy coś pysznego na ogniu i spędzamy noc w samochodzie.- mówi bloger Oleksandtr Podolian 

Для любителів подорожувати за містом, родина Подолян радить відвідати Кольорові озера, Шклярську Поренбу, ферму з альпаками. Для пошуку цікавих місцьродина має свій унікальний секрет.

Dla tych, którzy lubią podróżować trochę dalej od miasta, rodzina Podolan poleca odwiedzenie Kolorowych Jezior, Shklarskiej Poręby, farmy z alpakami. Rodzina ma swój sekret, jak znaleźć fajne ta ciekawe miejsca.

- Найкращий мій друг в пошуку цікавих місць – це GoogleMaps, переглядуючи та приближуючи маленькідеталі на карті і знаходжу таким чином цікаві місця. - говорить блогер Олександр Подолян

Ми їздимо на різні ферми, дивимось як пасуть альпак, збираємо малину, яблука, їздимо на поле збирати спражу з дітьми. - говорить блогерка Крістіна Подолян

- Moim najlepszym przyjacielem do wyszukiwania interesujących miejsc jest GoogleMaps, przeglądam i powiększam drobne szczegóły na mapie w celu znalezienia interesujących miejsc. - mówi bloger Oleksandtr Podolian

- Chodzimy na różne farmy, oglądamy pasące się alpaki, zbieramy maliny, jabłka, jedziemy na pole, by zbierać szparagi z dziećmi. - mówi blogerka Kristina Podolian

Також у Вроцлаві діти з батьками можуть долучитися до різноманітних гуртків в Ценрі Акивності в Тарногаю. Тут проводяться заняття як для дорослих, так і для дітей. Є в центрі і міжкультурний клубдля підлітків.

Również we Wrocławiu dzieci i ich rodzice mogą dołączyć do różnych grup w Centrum Aktywności w Tarnogaju. Zajęcia odbywają się zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W centrum znajduje się międzykulturowy klub dla nastolatków

- Są to takie spotkania do porozmawiania. Rozmawiamy o naszych zainteresowaniach, zainteresowaniach młodych osób, którzy uczestnicą w tych warsztatach, czasem robimy fajne akcję pojedyncze. – mówi Natalia Kulikowska

-Це зустрічі-розмовиМи говоримо про наші інтересиінтереси молодих людейякі беруть участь у цихсемінарахіноді робимо різні акції. - – говорить Лілія Куліковська

Українці також можуть долучитися до участі у заняттях.

Ukraińcy mogą również dołączyć do zajęć.

- Jesteśmy otwarci na wszystkich, bez względu na to, skąd pochodzi, gdzie mieszka we Wrocławiu, nie ma to dla nas znaczenia. Chcemy stworzyć wielokulturową, otwartą i przyjazną społeczność. – mówi Natalia Kulikowska

-Ми відкриті для кожного, незалежно від того, звідки він родом, де живе у Вроцлаві, для нас це не має значення. Ми хочемо створити мультикультурну, відкриту та дружню спільноту– говорить Лілія Куліковська

We Wrocławiu latem można znaleźć wiele ciekawych miejsc i atrakcji. Miast ma przestrzenie w których zarówno samotnicy jak i rodziny z dziećmi znajdą coś dla siebie.

У Вроцлаві є багато цікавих місць та розваг. Місто настільки багатогранне, що кожен знайде щось цікаве для себе.

 

 

Praca Sezonowa

 

Та окрім відпусток, літо це популярний час для пошуку сезонної праці. Попит на яку в цьому році чималий. Збирати полуницю, спаржу або працювати на будові? Як не стати жертвою недобросовісного працедавця, на яких сайтах можна знайти гарну вакансію та головне як легалізувати своє перебування.

Oprócz wakacji, lato to popularny czas, aby znaleźć pracę sezonową. Na którą popyt jest spory, szczególnie w tym roku. Najczęściej jest to zbieranie truskawek, szparagów albo praca na budowie. Jak nie paść ofiarą pozbawionego skrupułów pracodawcy, gdzie można znaleźć dobre miejsce pracy, a co najważniejsze, jak zalegalizować swój pobyt?

Українка Наталія Блажкова цьогоріч працювала на фермі. Говорить, знайшла вакансію досить швидко, працювала на зборі полуниці. Робота фізично важка, але добре оплачувана.

Ukrainka Natalia Błażkowa pracowała w tym roku na farmie. Ofertę,jak mówi, znalazła dość szybko. Pracowała przy zbieraniu truskawek. Praca jest trudna i obciążająca fizycznie, ale dobrze płatna.

-Така праця зазвичай є на акорд, скажу вам чесно, для не лінивих людей – це гарна нагода заробити гарну суму грошей, деякі люди можуть заробити близько 400 злотих за один день, вважаю, що для Польщі і для Європи це не погані гроші. – говорить українка Наталія Блажкова
Taka praca jest zwykle na akord, powiem szczerze, dla nieleniwych ludzi - to dobra okazja, aby zarobić sporo pieniędzy, niektórzy ludzie mogą zarobić około 400 złotych w ciągu jednego dnia, myślę, że to są nizełe pieniądze jak na Polskę i Europę. – mówi Ukrainka Natalia Blazhkova

Знайти сезонну роботу не важко, Наталія радить це робити кількома способами.

Znalezienie pracy sezonowej nie jest trudne. Natalia poleca szukanie ofert na kilka sposobów.

-Сезонна роботу шукається через перевізників, які курсують з прикордонної частини України, як Франківськ, Львів, Волинь, через знайомих або через сайти, через наші спільноти українців у різних містах.-– говорить українка Наталія Блажкова


Praca sezonowa jest poszukiwana przez przewoźników, którzy kursują z granicy Ukrainy, takich jak Frankiwsk, Lwów, Wołyń, przez znajomych lub przez strony w Internecie, poprzez nasze społeczności Ukraińców w różnych miastach. - mówi Ukrainka Natalia Blazhkova

Щоб не стати жертвою недобросовісного працедавця Наталія радить завжди легалізувати своє перебування. Зробити це можна просто – підписавши договір про співпрацю.

Zalegalizowanie pobytu jest warunkiem ubezpieczenia i warto podpisać umowę z pracodawcą. Natalia polecapodpisywa umowy o współpracy.

-Хочу закликати всіх своїх побратимів, українців, підписуйте договори, контракти, будь-який договір, щоб ви себе уберегли, своє перебування на теритрії країни, повну гарантію того, що з вами розрахуються.– говорить українка Наталія Блажкова

Chcę zachęcić wszystkich moich kolegów Ukraińców, podpisywać umowy. Umowy o dzieło, zlecenia, o pracę, wszelkie umowy mające na celu ochronę siebie, swojego pobytu w kraju, umowa to jest gwarancja otrzymania wypłaty. - mówi Ukrainka Natalia Blazhkova.

Oльга Будзак є студенткою. Зараз у пошуках сезонної роботи, говорить для студента одна з найбільш доступних сезонних праць – робота в гастрономії або готельному бізнесі.

Olga Budzak jest studentką. Obecnie poszukuje pracy sezonowej. Jej zdaniem jedna z najbardziej dostępnych ofert pracy sezonowej dla studenta, to praca w gastronomii lub hotelarstwie.
-Це сфера гастрономії, це те, що можна найшвидше знайти, офіціантів та офіціантек завжди шукають» Є навіть ці всі фургончки, streetfood, починається сезон морозива, точніше вже почався, зараз всюди морозиво продають.-говорить студентка Ольга Будзак


To jest dziedzina gastronomii, to jest to, co można znaleźć najszybciej, kelnerów zawsze szukają”. Są nawet wszystkie te samochody dostawcze, streetfood, sezon lodów zaczyna się, a raczej już się zaczął, teraz lody są sprzedawane wszędzie. - mówi Ukrainka Olga Budzak

Найпопулярніші види сезонної праці – це робота на фермах, в гастрономії та в готельній сфері. Цьогоріч більшим попитом користувались вакансії у сільському господарстві. Зауважує, через коронавірус cезон праці розпочався із затримкою, але приїжджих було не менше ніж в минулих роках

Najpopularniejsza praca sezonowa to praca na farmach, w gastronomii oraz w branży hotelarskiej. W tym roku wakaty w rolnictwie były bardzo poszukiwane. Maciej Sałdacz

zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

zauważa, że z powodu koronawirusa sezon roboczy rozpoczął się z opóźnieniem, ale pracowników ze Wschodu nie było mniej niż w poprzednich latach.

- Liczbę ofert pracy sezonowej, szczególnie w ogrodnictwie i rolnictwie nie zmniejszyła się, a nawet jest niewielki wzrósł, jeśli mówić o gastronomii i turystyce, to sytuacja jest stabilna, oczywiście wzrostu nie widać, bo hotelarstwo i gastronomia to ta praca, która tylko wraca. – mówi zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Maciej Sałdacz

"Кількість сезонних пропозицій роботи, особливо у галузі садівництва та сільського господарства, незменшилась. Навіть помітний невеликий приріст. Якщо говорити про гастрономію та туризм, ситуація стабільна, очевидно, що зростання не видно, адже готелі і гастрономія – це та робота, яка тільки відновлюється. - Maciej Sałdacz - zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowy Urząd Pracy weWrocławiu

Додатково зауважує на легалізації свого перебування у Польщі.

Zwraca również uwagę na ważność legalizacji pobytu.

- Praca sezonowa jest możliwa w sposób legalny, warto dopełnić oczywiście wszystkich formalności, zwracać uwagę na pracodawcę, jakie umowy podpisujemy, często to umowy obejmują w pakiecie zakwaterowanie” „Większość pracodawców gwarantuje zakwaterowanie na to też warto zwracać uwagę, poza aspektami samej legalizacji tej pracy” - Maciej Sałdacz - zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

-Сезонні роботи юридично можливі. Варто виконати всі формальності. Зверніть увагу на роботодавця, які договори підписуєте. Часто ці договори включають в собі також житло" "Більшість роботодавців гарантують проживання, на це також варто звернути увагу, крім аспектів легалізації самої роботи. - Maciej Sałdacz - zastępca dyrektora ds. marketingu usług urzędu w Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Знайти сезонну роботу не важко, головне бути обачним і офіціально декларувати своє перебування в Польщі.

Znalezienie pracy sezonowej nie jest trudne, najważniejsze to: zachowanie ostrożności i oficjalne zadeklarowanie pobytu w Polsce.

 

Rekrutacja studentów z zagranicy

 

Вроцлавські університети відкривають двері іноземним абітурієнтамМісто налічує понад 10 вищих навчальних закладів, a а це близько 100 спеціальностей. Тож як стати студентом польського вишу та які документи варто готувати вже зараз?

Wrocławskie uczelnie otwierają drzwi dla zagranicznych kandydatów na studia. Na 5 uniwersytetach i pięciu szkołach wyższych kształcenie odbywa się na prawie 100 specjalnościach Jak zostać studentem polskiego uniwersytetu i jakie dokumenty są potrzebne?

Щороку на Вроцлавську Політехніку рекрутує понад 500 іноземних студентів. Цей рік не є виключенням, не зважаючи на коронавірус, абітурієнти активно подають свої документи. Університет має 44 напрямки навчання. Найпопулярніші то інженерія та архітектура. Щоб стати студентом цього вишу необхідно лише зареєструватися на сайті рекрутації, скласти увесь перелік документів та вислати їх онлайн.

Każdego roku ponad 500 studentów zagranicznych rekrutuje się na Politechnikę Wrocławską. Ten rok nie jest wyjątkiem, pomimo koronawirusa,studenci składają swoje dokumenty. Uczelnia ma 44 kierunki studiów. Najpopularniejsze to inżynieria і architektura. Aby zostać studentem tego uniwersytetu, wystarczy zarejestrować się na stronie rekrutacyjnej, przygotować pełną listę dokumentów i wysłać je online.

-Студенти мають можливість прикріпити документи в системі. Документи такі як фотографія, паспорт, атестат з оцінками, апостиль та переклади, на основі цього відбувається оцінка документів і студент отримає повідомлення, що він зарахований або ні. – говорить спеціаліст до справ рекрутації іноземних студентів мгр Лілія Школьна

-Studenci mają możliwość dołączenia dokumentów do systemu. Dokumenty takie jak fotografia, paszport, zaświadczenie z ocenami, apostille i tłumaczenia, na podstawie tych dokumentów kandydaci są oceniane, póżniejuczeń otrzyma wiadomość, że jest zapisany, czy nie. — mówi specjalista ds rekrutacji studentów obcokrajowców mgr Liliia Shkolna

Перевіряти документи буде фахова комісія. Один з найголовніших чинників – високі оцінки в атестаті та ЗНО. Бажаючі вступити до Економічного університету, мають скласти ідентичний список документів. Популярні напрямки у цьому виші логістика, менеджмент та міжнародні відносини.

Dokumenty zostaną sprawdzone przez komisję rekrtutacyjną. Jednym z najważniejszych czynników są wysokie oceny na świadectwie maturalnym

Osoby chcące studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym Już mogą składać dokumenty rekrutacyjne. Popularne kierunki na tym uniwersytecie są logistyka, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

- Każdy cudzożiemiec może się ubiegać na studia w naszej uczelni pod warunkiem, że dokument o wykształceniu uprawnia do podjęcia studia na Uniwersytecie” „Studenci, którzy nie mogą ubiegać się o przyjęcu na studia bezpłatne, mogą ubiegać się na przyęcia na studia płatne. – mówi dyrektor Centrum Obsługi Dydaktyki i Spraw Studenckich mgr Katarzyna Łukaszewska

- Будь-який іноземець може подати заявку на навчання в нашому університеті за умови, що документ про освіту дає їм право навчатися в університеті. Студенти, які не можуть подати заявку на вступ на безкоштовне навчання, можуть подати заявку на платне навчання. – говорить директор Центра Обслуги Дидактики та Справ Студентів mgr Katarzyna Łukaszewska

Студентка Даря Бажкова кілька років тему пройшла через усі труднощі рекрутації. Радить абітурієнтам не хвилюватись та як можна раніше починати вчити польську мову

Studentka Daria Bazhkova kilka lat temu przeszła wszystkie trudności związane z rekrutacją. Radzi kandydatom, aby nie martwili się i jak najszybciej zaczęli uczyć się języka polskiego, bo to podstawa w dobrym funkcjonowaniu na studiach.

-Не треба боятися мовного бар’єру, треба його перемогти, перебороти і все буде добре. Перша сесія також це дуже важко для студентів, та головне не боятися, це буде одна з найскладніших сесій, бо вона буде в іншій мові, середовищі. Треба знайти в собі сили накопичити енергію і не боятися, що це буде щось нове і буде складно.- говорить студентка Даря Бажкова

-Nie powinniśmy obawiać się bariery językowej, powinniśmy ją pokonać, pokonać i wszystko będzie dobrze. Pierwsza sesja jest również bardzo trudna dla studentów, ale najważniejsze jest, aby się nie bać, będzie to jedna z najtrudniejszych sesji, ponieważ będzie w innym języku, środowisku. Musimy znaleźć siłę do gromadzenia energii i nie bać się, że będzie to coś nowego i trudnego. – mówi studentka Daria Bazhkova

Рекрутація на Політехніці триватиме до 14 серпня, на Економічному до 16 серпня. Після цього терміну подати документи буде неможливо. Усю необхідну інформацію можна знайти на сайтах університетів.

Na Politechnice Wrocławskiej rekrutacja potrwa do 14 sierpnia, na Uniwersytecie Ekonomicznym do 16 sierpnia. Po tym okresie nie będzie możliwe złożenie dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych uczeln

 

Aplikacja „Nasz Wrocław”

 

Безплатно відвідати зоопарк, акванаріум, сходити на футбол або покататися на конях це не фантазія, а цілком реальність. Можливо це завдяки мобільному додатку "Наш Вроцлав". Аплікація доступна як на платформі Андроїд, так і ІОS. Окрім безплатних квитків користувачі додатку можуть отримати приємні знижки у деяких закладах Вроцлава. Та і на цьому плюси не закінчуються.

Zwiedzanie zoo, Afrykarium, mecze piłki nożnej lub jazda konna zupełnie bezpłatnie? We Wrocławiu jest to możliwe dzięki aplikacji mobilnej „Nasz Wrocław”. Aplikacja jest dostępna na platformy Android i IOS. Oprócz darmowych biletów użytkownicy aplikacji mogą uzyskać atrakcyjne zniżki w niektórych placówkach Wrocławia, ale na tym nie kończą się jej zalety.

Українка Маріанна Моргун пів року тому дізналась за можливості цього додатку. Говорить, вже встигла безплатно відвідати зоопарк, в планах ще аквапарк.

Marianna Morgun jest Ukrainką. Pół roku temu dowiedziała się o możliwościach aplikacji „Nasz Wrocław”. Mówi, że już odwiedziła zoo za darmo, i w planach ma zobaczenie parku wodnego.

-Она нужна для того чтобы мы, кто живем во Вроцлаве проводили более активный образ жизни и посещали интирестные места Вроцлава. – говорить українка Марінна Моргун 

- Aplikacja jest potrzebna, żeby mieszkający we Wrocławiu mogli prowadzi

bardziej aktywny tryb życia i odwiedzali ciekawie miejsca we Wrocławiu.– mówi Ukrainka Marianna Morgun

Додаток доступний кожному мешканцю Вроцлава, головна умова – людина має сплачувати податок.Зареєструватись досить просто, для цього потрібно мати песель або Урбанкарт

Aplikacja jest dostępna dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. Jedyny warunek – użytkownik musi rozliczać się z podatku tutaj – we Wrocławiu. Rejestracja jest prosta, trzeba mieć pesel lub Urbancard.

-Для начала нужно скачать приложение, проходим регестрацию, регестрация очень простая, после этого приходим в то место, куда хотите, например в зоопарк, подходим к кассе показываем приложение, показываем на кассе и все и заходим бесплатно на целый день. – говорить українка Марінна Моргун 
- Najpierw, musisz pobrać aplikację, przejść przez rejestrację, rejestracja jest bardzo prosta, a następnie przyjść do miejsca, na przykład do zoo, podejść do kasy, pokazać aplikację w kasie i to wszystko. – mówi Ukrainka Marianna Morgun

До листопада 2020 року за допомогою додатку можна безкоштовно відвідати зоопарк, аквапарк, гідрополіс, футбольне змагання або покататися на конях. Окрім цього можна скористатися знижками в багатьох магазинах міста і при купівлі білетів на концерти тощо.

Do listopada 2020 r. za pomocą aplikacji można odwiedzić zoo, park wodny, Hydropolis, pójść mecz piłki nożnej lub pojeździć konno za darmo. Ponadto można skorzystać ze zniżek w wielu sklepach w mieście oraz przy zakupie biletów na koncerty i nie tylko.
-To jest program, przygotowany przez Urząd Miejski, koordynowany i promowany i tutaj oczywiście wspaja te wszystkie miejsca, to nie tylko darmowe wejście na mech Śląska-Wrocław, to też dużo atrakcji, między innymi zniżki w klubokawiarniach, kinach - Marcin Obłoza – Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

-Це програма, розроблена Міською Радою, координується та просувається, і тут, звичайно, вона підтримує багато місць, це не лише безкоштовний вхід на мач Сілезія-Вроцлав, це також багато атракціонів, включаючи знижки в клубних кафе, кінотеатрах- Marcin Obłoza - Прес-служба муніципального офісу у Вроцлаві

З рік існування додаток налічує вже близько 50 тисяч користувачів, а з початку 2020 року понад 1000 осіб скористалися послугами аплікації.

Aplikacja działa już od roku i w tym czasie skorzystało z niej około 50 tysięcy użytkowników, a od początku 2020 rokujuż ponad 1000 osób.