Dyrektor Pawłowski charakteryzuje młodych piłkarzy Śląska, którzy pukają do drzwi pierwszego składu Wojskowych.