W tym wydaniu Informacji:
- Jaka jest sytuacja Unii Europejskiej? - Debata we Wrocławiu
- Porodówka na Kamińskiego będzie zamknięta przez miesiąc
- Tynk spada na głowy dzieci w żłobku przy ul. Prusa