A w magazynie o karcie różnorodności, która obowiązuje już w Urzędzie Marszałkowskim.