Dziś w Magazynie Samorządowym mówimy o inwestycjach komunikacyjnych o największym znaczeniu dla województwa dolnośląskiego.