Prof. Marian Noga, ekonomista z WSB mówi, co jest dziś największym wyzwaniem i zagrożeniem dla firm, które wznawiają swoją działalność oraz czy pomoc państwa odpowiada ich realnym potrzebom