Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego mówi o obecnej sytuacji związanej z COVID-19, m.in. tym, że zawieszone zostaną na razie mobilne punkty Wydziału Komunikacji. Podkreśla również, że, w związku z intensywnymi opadami, sytuacja na rzekach jest jest monitorowana. Opowiada także o współpracy polsko-francuskiej oraz tym, czego zagraniczni partnerzy mogą się uczyć od powiatu.