Marian Maciejewski omawia ze swoim gościem najważniejsze tematy mijającego tygodnia, które znalazły się na pierwszych stronach gazet.