Prezes Fundacji Zobacz Mnie mówi o pomaganiu w czasie pandemii, budowie ogrodu sensorycznego dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz dalszych kierunkach rozwoju fundacji.