Dyrektor departamentu spraw społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia - Jacek Sutryk gości w programie autorstwa redaktora Łukasza Kocura. A rozmowa jest bardzo istotna dla każdego mieszkańca stolicy Dolnego Śląska.