Alert w banku krwi. W ostatnich tygodniach całkowicie opustoszały lodówki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.