Ogólnopolskie Seminarium dla Nauczycieli i Nauczycielek " I ocenianie kształtujące" - to główny temat rozmowy. Odpowiednie kształcenie, ocenianie, motywowanie oraz przekazywanie wiedzy - to najważniejsze cechy jakie powinien posiadać dobry nauczyciel.