Sejm uchwalił rządową ustawę o zniesieniu limitu, po przekroczeniu którego nie płaci się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotychczas wynosił on 10 700 zł brutto miesięcznie (128 tys. zł rocznie). Oznacza to spore zmiany dla najlepiej zarabiających Polaków - powyżej górnego pułapu w wysokości 10 700 zł brutto miesięcznie kwalifikuje się ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2 proc. społeczeństwa. Jakie jeszcze zmiany czekają nas w 2018 roku?