Początki Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom sięgają 1993 roku. Początki były skromne, ale już po roku dzieło osiągnęło rozmiar ogólnopolski. Już wtedy symbolem akcji stała się świeca, a dochód ze sprzedaży świec przeznaczany był na pomoc dzieciom z ubogich rodzin, zwłaszcza na dofinansowanie dożywiania w szkołach. Na co pieniądze z zakupionych świec przeznaczane są teraz?