Tym razem redaktor Łukasz Kocur zaprosił do naszego telewizyjnego studia Romana Kowalczyka. Dolnośląski Kurator Oświaty opowiada między innymi o realizacji i stopniowym wdrażaniu reformy edukacji w naszym regionie.