Redaktor Łukasz Kocur wita serdecznie i zaprasza na rozmowę telewizji Echo24. Tym razem nasza publicystyczna debata skupia się na temacie współczesnych zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w społeczeństwie. A do naszego studia przybyli Agnieszka Sokołowska oraz profesorowie Piotr Mickiewicz i Wojciech Horyń.