Tomasz Pajączek rozmawia z Aleksandrem Obłąkiem z Akcji Miasto m.in. o planie premiera ws. buspasów, komunikacji miejskiej oraz inicjatywach podejmowanych przez społeczników.