Przemysław Filar, miejski aktywista - członek TUMW, został koordynatorem ruchu w MPK Wrocław. W rozmowie z Tomaszem Pajączkiem mówi, czym dokładnie będzie się zajmował w miejskiej spółce oraz jak długo Wrocław będzie jeszcze wytykany jako miasto, w którym co trzeci dzień wykoleja się tramwaj. Zapraszamy do obejrzenia.